Real Bout High School Characters

 Akitaka Fudo

Azumi Kiribayashi

Daisaku Kamiya

Hitomi Yuki

Keiichiro Nagumo

Madoka Mitsurugi

Miyuki Onizuka

Nanako Hishinuma

Nanase Kuon

Natsumi FujishimaReiha

Ryoko Mitsurugi

Sara Himekawa

Setsura Kyogoku

Shiori Goto

Shizuma Kusanagi

Takao Todo

Tatsuya Shishikura

Tessai Onizuka

Copyright © 2004-2007 JapaneseAnimeUK! Co., Ltd. All Rights Reserved.
JapaneseAnimeUK.com Ryoko Mitsurugi's Real Bout High School Universe