Students of Daimon High SchoolRyoko Mitsurugi

Shizuma Kusanagi

Azumi Kiribayashi

Hitomi Yuuki

Daisaku Kamiya

Tatsuya Shishikura

Natsumi Fujishima

Sara Himekawa

Shiori Goto

This page has links to all the students of Daimon High School including the main characters Ryoko Mitsurugi, Shizuma Kusanagi and Azumi Kiribayashi.
Copyright © 2004-2007 JapaneseAnimeUK! Co., Ltd. All Rights Reserved.
JapaneseAnimeUK.com Ryoko Mitsurugi's Real Bout High School Universe